Vi rydder lageret for produkter som skal utgå eller vi har tilsvarende produkter av. De fleste produktene har lang holdbarhetsdato. Alle varene selges med 20-50% rabatt og her er det første mann til mølla prinsippet.